Közelebb a közösségekhez / Closer to communities
documentary, 29'39'' 
dir.: Máté Bartha

Consultants: András Nun, Tibor Béres (Autonómia Foundation)
Narrator: Niké Kurta


One of the greatest challenge of Hungarian society is to create an inclusive national society, which can give marginalised communities, including Roma people living in poverty the chance of a better life. In addition to being supported by central governmental programmes, basically these processes should be initiated and implemented by the small local communities concerned. 

In 2016, Autonomia Foundation initiated development projects that aimed at helping these communities make progress in 15 Hungarian settlements. We have made a film about the process, raise questions and suggest solutions.

//

Magyarország egyik legnagyobb társadalmi kihívása egy olyan befogadó nemzeti közösség megteremtése, mely egy jobb élet esélyét adhatja a társadalom peremére szorult, szegénységben élő romák számára is. Ezeket a folyamatokat a központi kormányzati programok támogatása mellett alapvetően a helyi kisközösségeknek kellene elindítani és végigvinni. 

2016-ban az Autonómia Alapítvány 15 magyar településen kezdeményezett olyan fejlesztési programokat, művészeti foglalkozásokat, melyek segítik előrelépni ezeket a közösségeket. Filmet készítettünk erről a folyamatról, melyben kérdéseket vetünk fel és megoldásokat javasolunk.
Back to Top